kvetinac 6hr kvetinac 4hr kos

Okrasné květináče

Technické parametry a označení:

šestihran 60: délka strany 60cm, úhlopříčka 120cm, výška 45cm, váha 320 kg

šestihran 40: délka strany 40cm, úhlopříčka 80cm, výška 45cm, váha 170 kg obdélník 80: délka 80cm, šířka 40cm, výška 45cm, váha 120 kg

obdélník 90: délka 90cm, šířka 50cm, výška 45cm, váha 160 kg

Z rozměrů jednotlivých květináčů je zřejmé, že výška těchto prvků je shodná 45cm, což umožňuje vytvářet různá seskupení jednotlivých prvků. Tímto splňují požadavky architektů na vyplnění větších prostor (např.části náměstí), rovněž barevné sladění s okolním prostorem v kombinaci s lavičkami a odpadkovými koši, lze po vhodném osázení okrasných květináčů, docílit dokonalou přírodní scenerii začleněnou do prostor stávajících náměstí či jiných vhodných prostor. 

Odpadkové koše

Technické parametry:

délka: 37cm

šířka: 37cm

výška: 92cm

váha: 110Kg

Odpadkové koše lze zabudovat nebo volně umístit. Koše jsou dodávány s ochranou stříškou. Provedení vlastní betonové nádoby je ve dvou variantách - s dodávkou výsypné nádoby z pozinkovaného plechu resp. výměnou PVC pytlů a bez pozinkované vložky.